2018-2019 Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Topluluk Başkanı
Bekir ÖZCAN

Başkan Yardımcısı
Alperen NEFİS

Üye

Ali ADAK

Sekreter

Songül ŞİMŞEK

Üye

Yaşar Musa YAĞCI

Üye

Yasemin DEMİREL

Üye

Fatih ÖÇALIR

Üye

Ahmet BOZKURT
DENETLEME KURULU

Den.Kur.Başkanı

Mehmet Celal SARIKAYA

Üye

Bilal TAŞKIRAN

Raportör
Özge PUĞAR

Üye

Durukan DOĞAN

Üye

Fehmi OY

Üye

Muhammed Maruf AĞIRMAN