Topluluğumuz

KURULUŞ

Resmi olarak 20 Ekim 2010 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak kuruldu. Topluluk, 2008 yılından beri faaliyetlerini yürütmektedir. Kısa sürede bir çok etkinliğe imza attı. 200’ün üzerinde üye sayısıyla üniversitemizin en büyük toplulukları arasında yerini aldı. Yapmış olduğu etkinliklerle, yerel ve ulusal basındaki haberleriyle adını Burdur ili dışında da duyurmayı başardı.

TEKNOLOJİ TOPLULUĞUNUN AMACI

Akademik program dışında ders dışı etkinliklerle; yazılım, donanım, web ve grafik tasarım, sistem ve ağ uzmanlığı, robotik, e-öğrenme ve diğer teknolojik sistemlerle ilgili seminerler düzenlemek. Öğrencilere bilişim teknolojilerinin temel teknikleri hakkında kurslar açmak.Kurslara devam eden öğrencileri yetiştirip bilişim alanında yetkinlik kazandırmak; bu doğrultuda uygulama ve faaliyetlerde bulunarak çeşitli gezi ve sergiler düzenlemek. Uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve birlik ruhu içerisinde MAKÜ’ye transfer etmeyi sağlamaktır.

Toplantı yntm_001 (2)

TEKNOLOJİ TOPLULUĞUNUN FAALİYETLERİ

– Ülkemiz ve dünyadaki teknolojik uygulamaları izleyerek MAKÜ öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak,

– Türkiye’deki teknoloji ile ilgili sempozyum, seminerler, yarışma ve etkinliklere katılarak MAKÜ’nün adını en iyi şekilde temsil etmek,

– Teknolojik konularda konunun uzmanı kişilerle panel, çalışma toplantısı seminerler düzenlemek,

– Bilim ve Teknoloji ile ilgili düzenlenen fuarlara katılım sağlamak,

– Teknik ve sosyal geziler düzenlemek,

– Çalışma alanları belirleyerek o alanlarda öğrencilerin araştırma ve bitirme projeleri yapmalarını sağlamak, projelere destek olmak,

– Proje yarışmaları düzenleyerek öğrencilerin bu yarışmalara katılımını sağlamak,

– Teknoloji ile ilgili Ulusal Öğrenci Sempozyumlarına destek sağlamak,

– Toplumda teknoloji ile ilgili bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak,

– Bilgilerin paylaşılmasında katılımı sağlamak maksadıyla; süreli yayınları izlemek, yayınlamak ve elektronik ortamda etkili iletişim yoluyla ulusal ve uluslararası etkileşim olanakları oluşturmak.